Ekonomi

Cari yıl vergi tahsilat oranı geçen yıl yüzde 92,7’ye yükseldi

Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB), vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin geçen yıl yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar liraya, vergi gelirlerinin ise yüzde 91,2 artarak 4 trilyon 501 milyar liraya ulaştığı hatırlatılarak bütçe gelirlerinin yüzde 5,7 oranında arttığı belirtildi. 2023 bütçesinde öngörülen gerçekleşme tahminleri. yapıldı.

Açıklamada, genel bütçe gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat tutarlarının geçmiş yıl tahakkukları ve önceki yıl tahsilatları da dahil olmak üzere kümülatif olarak açıklandığı belirtildi. “2023 yılı genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin açıklanan tahakkuk verileri, geçmiş yıllara ait tahakkuk bakiyeleri ve 2023 yılında tahakkuk eden tutarlardan oluşurken, tahsilat verileri ise geçmiş yıllarda tahakkuk eden vergiler ve 2023 yılında tahakkuk eden vergiler karşılığında tahsil edilen tutarlardan oluşmaktadır. “değerlendirme yapıldı.

Kümülatif bilgilerle karşılaştırıldığında tahsilat oranı 2,4 puan arttı

Muhasebe Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019 yılında yüzde 77,8 olan genel bütçe vergi gelir tahakkukları tahsilat oranı, 2022 yılında yüzde 81,3’e, geçen yıl ise yüzde 83,7’ye yükseldi. “Tahakkuk-tahsilat oranlarının kümülatif olarak açıklanan verilere göre değerlendirilmesi gerçek performansı göstermemektedir. Tahsil edilmeyenlerin eklenmesiyle oluşan kümülatif tahakkuk fiyatına karşılık cari yılda yapılan tahsilat oranlarının yıllar itibarıyla azalması kaçınılmaz bir sonuçtur. Geçmiş yıl tahakkuk bakiyelerinden cari yıl tahakkuklarına kadar Geçmiş yıllardan alacaklar “İflas ve benzeri sebeplerle tahsil kabiliyetini kaybetmiş alacakları içermektedir. Bu alacaklar vadesi gelmediği ve doğal olarak tahakkuk tahsilat oranlarını düşürdüğü sürece kayıtlara alınmaya devam edilir.”Açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, ilgili yılda tahakkuk eden bir alacağın tahsilatının hukuki sebeplerle gelecek yıllara yayılabileceğine dikkat çekilerek, konuya ilişkin şu örneklere yer verildi:

“KDV’de erteleme ve iptal kurumu nedeniyle, ihracat kayıtlı teslimlere ilişkin KDV’nin tahsili tahakkuk ederken ertelenmektedir. İhtilaflı alacaklar durumunda adli makamlarca verilen icranın durdurulması kararları, alacağın tahsilat süreçlerini durdurmaktadır. Yapılanma kanunları çerçevesinde ödemelerin 3 yıla kadar (son kanunda 4 yıl) taksitli yapılması nedeniyle tahsilatlar gecikiyor.” Sonraki yıllara kaydırılıyor. Mücbir sebep uygulamaları nedeniyle vergilerin ödeme sürelerinin ertelenmesi halinde, tahakkuk kayıtları bulunsa dahi takip eden yılda tahsilat yapılır. Ödeme süresi 1 yıldan uzun olan vergiler var. Veraset ve intikal vergileri 3 yılda 6 eşit taksitte ödenmektedir. Bu bilgiler ışığında geçmiş yıllara ait transferler “Tahakkuk dahil toplam vergi tahakkuklarına karşılık toplam tahsilat oranı 2022 yılında yüzde 81,3 olmasına rağmen 2023 yılında bu oran 2,4 puan artarak yüzde 83,7’ye yükseldi.”

Cari yıl tahsilat oranları yüzde 90’ı aştı

Açıklamada, kümülatif verilerin gerçek tahsilat performansını göstermemesi nedeniyle cari yıl tahsilat performansının ölçülmeye başlandığı belirtildi. “Böylece önceki yılların tahakkuk ve tahsilatlarına bakılmaksızın her yıl kendi başına değerlendirilmekte ve her yılın tahakkukları, bu tahakkuklara karşılık o yıl içinde yapılan tahsilatlarla karşılaştırılmaktadır. Hatta son yıllarda Cari yılda vergi tahsilat oranlarının yüzde 90’ın üzerinde olduğu görüldü.”değerlendirme yapıldı.

Açıklamada, cari yıl baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre tahsilat tahakkuk oranının 2022 yılında yüzde 89,5, geçen yıl ise yüzde 92,7 olduğu belirtildi. “Kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde devlet gelirlerini toplamakla görevli olan Cumhurbaşkanlığımız, mükellef haklarını da dikkate alarak bütçe gelirlerini etkin bir şekilde toplamaya devam etmektedir.”Onun sözleri yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu