Ekonomi

EPDK doğalgaz piyasasında teminat düzenlemesi yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin “Piyasa Çalışma Usul ve Esasları” ile “Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları”nda (VGPUE) değişiklik yapıldı.

EPDK’nın bu konuya ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Piyasa Çalışma Usul ve Esaslarında (PUE) teminat olarak kabul edilebilecek değerlerde düzenleme yapıldı.

Kararda, teminatların Türk Lirası karşılığının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatlar ve elektronik para için hesaplamanın yapılacağı günden bir önceki iş günü saat 15.30’da TCMB tarafından açıklanan TCMB döviz alış kuru esas alınacak. Döviz cinsinden teminat mektupları ve devlet tahvili ve hazine bonosu için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı günün Resmi Resmi Takvimi. Gazetede yayımlanan gösterge fiyatlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen eurobond’lar için merkezi uzlaştırma kuruluşunun belirlediği fiyatlar esas alınacak.

Piyasa katılımcıları, vermeleri gereken teminatları, birinci fıkrada belirtilen teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden yalnızca bir veya birkaçı ile verebilirler. Verilen teminatlar kısmen veya tamamen, yukarıda belirtilen şekilde kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. garanti.

Piyasa katılımcısının teminat olarak sunduğu değerlere ilişkin yasal mercilere verilen tedbir kararlarını veya ilgili değerlerin nihai garanti niteliğini ortadan kaldıran diğer durumları piyasa işletmecisinin öğrenmesi halinde söz konusu değerler dikkate alınmayacaktır. İlgili piyasa katılımcısının toplam teminat hesaplamasında.

Ayrıca nakit Türk Lirası ve Türk Lirası elektronik teminat mektupları ile döviz cinsinden elektronik teminat mektupları dışında teminat olarak kabul edilen değerlere de değerleme katsayısı uygulanacaktır.

Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak değerleme katsayısı, benzer piyasalarda uygulanan değerleme katsayıları dikkate alınarak merkezi uzlaştırma kuruluşunun önerisi üzerine piyasa işletmecisi tarafından belirlenecek ve Daima aracılığıyla piyasa katılımcısına duyurulacaktır. Ticaret Platformu (STP).

Teminatlara ilişkin tüm maliyetler ilgili piyasa katılımcısı tarafından karşılanacaktır.

Öte yandan PUE’ye geçici maddeler eklendi.

Bu maddelere göre, sistemsel gelişmelerin tamamlanmasını sağlamak amacıyla piyasa işletmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşunun 1 Nisan 2024 tarihine kadar alacağı günlük işlem garantisi, yalnızca Türk Lirası nakit teminatla sağlanacak.

Piyasa işletmecisi ve merkezi uzlaştırma kurumu tarafından sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını sağlamak amacıyla 1 Nisan 2024 tarihine kadar piyasa katılımcılarına ve sistem kullanıcılarına fatura bildirim tarihi ve sırasına göre ödemeler yapılacak.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik

EPDK, Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında da Resmi Gazete’de değişiklik yaptı.

Buna göre, her seans başlangıcından 30 dakika önce gerçekleştirilecek teminat denetimleri için piyasa katılımcıları, elektronik teminat mektuplarını seans başlangıç ​​saatinden 60 dakika öncesine kadar piyasa işletmecisine ibraz edecek ve elektronik teminat mektubu dışındaki diğer teminatları piyasa işletmecisine sunacak. teminat denetimi saatine kadar merkezi uzlaştırma kurumuna sunulacaktır.

Piyasa işletmecisi, her iş gününde kendisine iletilen elektronik mektup tutarına ilişkin bilgiyi piyasa katılımcısı bazında, elektronik teminat denetim saatinden 30 dakika öncesine kadar, en geç 30 dakika önce merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirir. seans başlama saatinden önce.

VGPUE’ye geçici hükümler de eklendi.

Buna göre, 1 Nisan 2024 tarihine kadar mevcut teminat mektuplarının elektronik teminat mektubuna dönüştürülmesi zorunlu olacak, değiştirilmeyen teminat mektupları teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Bu kararlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu